عیب جویی

هرکه عیب دگران پیش تو آوردو شمرد                                                                                                                                                   بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

/ 0 نظر / 27 بازدید